Valná hromada oddílu

Děkuji všem, kteří se zúčastnili a všem kteří pomáhají při chodu oddílu.
Zhodnotili jsme, připravili výhled na další rok, popovídali no A JDEME DÁL.


Karel Biebl

  • Přijďte si zašermovat – teambuildingová akce
  • Rubriky
  • Archivy
  • PODPORUJÍ NÁS: