Informační dopis č.2/2020 – reakce na vývoj nákazy COVID-19 v ČR

Informační dopis č. 2 / 2020 – reakce na vývoj nákazy COVID-19 v ČR

S ohledem na situaci v ČR v souvislosti s vývojem nákazy koronavirem
COVID -19 rozhodl dne 8. 4. 2020 VV ČŠS o zrušení všech turnajů pořádaných
na území ČR až do konce června 2020 včetně U23 v Brně a všech M ČR.
Sezóna bude ukončena až po uskutečnění všech M ČR, která, doufáme,
budou moci proběhnout v září 2020 s tím, že povinné kvalifikační body pro účast
budou mimořádně sníženy na polovinu z důvodu zkrácené sezóny (senioři 5 bodů,
junioři 4 body, kadeti 3 body, žáci a ml. žáci 2 body, mini žáci 1 bod).
Dále VV ČŠS schválil posunutí plánovaného termínu konání Valné
hromady ČŠS na 20. 6. 2020.

Vše bude závislé na dalším vývoji situace s nákazou.

V Praze, 8. 4. 2020

Oldřich Kubišta, předseda ČŠS

Inf.dopis_02-2020-1

  • Přijďte si zašermovat – teambuildingová akce
  • Rubriky
  • Archivy
  • PODPORUJÍ NÁS: