• 1
  ŠERM je boj dvou stejně vyzbrojených soupeřů
  V současném sportovním šermu se šermuje fleretem, kordem a šavlí na bojovém prostoru - planši - o rozměrech 1,5 - 2 m šířky a 14 m délky.
 • 2
  ŠERM je moderní bojový sport
  Stalo se tak díky elektrické signalizaci zásahů. V předkolech se šermuje na 5 zásahů, šermíři jsou rozděleni do 6-7 členných skupin, kde šermuje každý s každým. Časový limit jsou 3 min. na jeden zápas. Od druhého kola až do finále se šermuje přímým vylučovacím způsobem (stejně jako např. v tenise) na 15 zásahů s časovým limitem 9 min. rozdělených do 3 částí po 3 min. s přestávkami po 1 min.
 • 3
  ŠERM rozvíjí bleskurychlou reakci a rychlost
  Dále také rozvíjí bojovnost a soutěživost, sebeovládání a koordinaci. V České republice se soutěží v 5 věkových kategoriích: mladší žáci a mladší žačky do 13 let, žáci a žačky do 15 let, kadeti a kadetky do 17 let, junioři a juniorky do 20 let, senioři a seniorky bez omezení.
 • 4
  ŠERM procvičuje svaly i mysl
  Šermovat lze od dětského věku do stáří. Popularita šermu u nás není vysoká, ale samotným aktérům přináší šerm velké potěšení.
 • 5
  ŠERM je tradiční olympijský sport
  Nechyběl na programu ani jedněch novodobých olympijských her. Je rozšířený ve 114 zemích všech kontinentů. Každoročně se koná Mistrovství ČR ve všech zbraních a věkových kategoriích. Na mezinárodní úrovni probíhají světové poháry, mistrovství Evropy a mistrovství světa.

Šermířská planš

 • Konečné čáry (body 1 a 7)
  Jejich překročení oběma nohama je trestáno zásahem .
 • Poslední 2 m (body 2 a 6)
  Upozornění pro šermíře, že se blíží ke konečné čáře.
 • Střehové čáry (body 3 a 5)
  Zde šermíři nastupují na začátku boje a po každém platném zásahu.
 • Střed planše (bod 4)
 • Délka a šířka planše
  Celková délka planše 14 m + na každém konci ústupový prostor v délce 1,5 m. Šířka v rozmezí 1,5 m až 2 m.
 • Materiál planše
  Planš je vyrobena z vodivého materiálu a je uzemněna, aby nebyly registrovány zásahy do planše.

Šerm kordem

 1. Kord je původně soubojová zbraň, která vznikla v 16. století z rapíru.
 2. Současný sportovní kord má čepel trojúhelníkového průřezu, ochranný koš a 2 druhy rukojetí: francouzskou, kterou používá cca 15% šermířů, a ortopedickou (belgickou), kterou šermuje zbylých 85% šermířů.
 3. Čepel kordu je dlouhá 90 cm, celý kord 110 cm. Váha kordu je maximálně 770 g. Kord je zbraň výhradně bodná.
 4. V boji platí povrch celého soupeřova těla (včetně hlavy).
 5. V kordu je zásah registrován pomocí neomylného elektrického registračního přístroje, který je seřízen na rozmezí 1/20 sekundy. Bodne-li jeden šermíř druhého později než je tento krátký časový okamžik, jeho zásah již přístroj nezaznamená. Naopak, zasáhnou-li oba v tomto časovém úseku, přístroj zaznamená zásahy u obou šermířů. 
 6. Signalizace aparátu: na čí straně se rozsvítí světlo, ten dal zásah. Světla mají různou barvu (zelenou a červenou) pouze pro lepší rozlišení.
 7. Šermuje se na bojovém prostoru - planši - o rozměrech 1,5 - 2 m šířky a 14 m délky. Překročení koncové čáry se trestá zásahem. 
 8. V 1. kole se šermuje na 5 zásahů, šermíři jsou rozděleni do 6-7 členných skupin, kde šermuje každý s každým. Časový limit jsou 4 min. na jeden zápas. Od druhého kola až do finále se šermuje přímým vylučovacím způsobem (stejně jako např. v tenise) na 15 zásahů s časovým limitem 9 min. rozdělených do 3 částí po 3 min. s přestávkami po 1 min. 
 9. Zápas řídí 1 rozhodčí, který až na výjimky nemůže zápas ovlivnit. Pro případné tresty za porušení pravidel používá rozhodčí 3 druhy karet: žlutou (první výstraha), červenou (trestný zásah) a černou (vyloučení ze soutěže).

Složení kordu

 • čepel
 • číška
 • aret
 • ručka
 • můstek

Jak sestavit kord - videonávod

Hodnocení závodníků do žebříčku Českého poháru

Bodové hodnoty dle tabulky budou násobeny následujícími koeficienty:

Koeficienty soutěží:

25MS, MSJ, MSK, GP
20ME, MEJ, MEK
15SP, SPJ
7MT I.
5MT II.
3MT III.
3Finále M ČR
1ostatní soutěže domácí i mezinárodní

Hodnocení MT:

 • MT I. 10 států, 40 zahraničních startujících
 • MT II. 7 států, 28 zahraničních startujících
 • MT III. 4 státy, 16 zahraničních startujících

DOKUMENT ke stažení - plné znění

Hodnocení závodníků do žebříčku Českého poháru
Otevřít >>