Velká malá Paříž – Teplice

Náš oddíl byl osloven pořadateli akce – Velká malá Paříž v Teplicích. Tuto neděli tam nebyli jen muzikanti, ale i různé sportovní oddíly, které představovali svou činnost. Rádi jsme přijali pozvání. Užili jsme si pěkné nedělní odpoledne. Ukázali jsme návštěvníkům této akce, že šerm v Teplicích JE a funguje.
Přišel nás pozdravit i primátor města Teplic pan Hynek Hanza.
Děkuji našim členům – celé rodině Kukaňových, manželům Aigermanovým, Jirkovi Juráňovi, Jakubu Račkovičovi, Lence a Katce Weisovým a Veronice Landgarfové za účast a pomoc pro zvládnutí akce.
No a všem pěkné léto
Karel Biebl
  • Přijďte si zašermovat – teambuildingová akce
  • Rubriky
  • Archivy
  • PODPORUJÍ NÁS: